En aktör som har en tydlig struktur och kvalitetsprocess. En aktör som har en tydlig struktur och kvalitetsprocess

Värderingar

Image

Kvalitet

Hög kvalitet präglar allt vi gör.

Vi lägger stor vikt vid både vår urvalsprocess och den strukturerade kvalitetsprocess för uppföljning som vi gör.

Vi arbetar endast med konsultbolag som noggrant granskats efter olika kvalitetskriterier.

Vi levererar konsulter anställda i våra partnerbolag och därigenom säkerställs att våra kunder får den kvalitet som efterfrågas

Vi eftersträvar långa relationer med våra kunder och vi arbetar hela tiden för att utveckla vår relation med kunden i en ständig förbättringsprocess. ITC är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och 14001.

Image

Kompetens

ITC kan IT- och verksamhetsutveckling, vi har en lång erfarenhet och bred kunskap från konsultbranschen. Vi arbetar med konsultbolag som är specialiserade samt ledande inom sina områden.

De bolag som ITC samarbetar med har välutbildade medarbetare som hela tiden håller sig ajour med vad som händer inom den nisch man själva verkar i. På det viset har ITC engagerade partners som hela tiden är spets inom sitt område.

Genom nära samarbetet med spetskompetensbolag kan ITC erbjuda kunden ett stort utbud av djup kompetens till sina kunder.

ITC är Sveriges största konsultorganisation för specialistkompetens inom IT- och verksamhet.

Image

Service

För ITC är service ett begrepp som utgår ifrån kundens behov. ITC säkerställer service åt våra kunder. Vi är lyhörda och är flexibla för kundens önskemål och förändringar som kan uppstå. Vi har lätt för att ställa om och anpassa vår hantering och leverans av konsulttjänster. Vi sätter oss in i kundens verksamhet och föreslår effektiviseringar för kostnadsbesparingar närhelst vi ser det.

Det ska vara enkelt att anlita en konsult, inte något som tar tid och fokus från kundens verksamhet. ITC förenklar administration, avtalshantering samt att vi tar ansvar för konsultleveransen på så sätt underlättar vi kundens inköp av konsulter hela vägen. Vi är övertygade om att en framgångsrik affär bygger på en konsekvent hög servicenivå.

Vår kvalitetssäkring och matchning av konsulter effektiviserar kundens inköpsprocess.

ITC tillhandahåller systemstöd för hantering av hela eller delar av inköpsprocessen.

Vår story

ITC är grundat av konsultbolag som värdesätter affärsmässighet, transparens i avtal och pris samt sätter partner och kunder i fokus. För oss och våra konsultbolag som drivit konsultverksamhet under flera år, finns det viktiga grundläggande värderingar som kvalitet, kompetens och service.

Utifrån den förändring som pågått under många år, där konsultköparen tecknar avtal med allt färre leverantörer, ska ITC ses som en organisation där konsultbolag med specialistkompetens ger trygghet till kunder som vill ha en helhetsleverantör.

Genom ITC ska konsultköpare kunna känna sig säkra på en partner som tar ansvar för kvalitet, kompetens och service.

Varför ITC

Genom vårt kvalificerade nätverk av specialistbolag kan du som kund enkelt och snabbt få tag i tung spetskompetens. ITC ger dig som kund stöd genom hela processen för konsultupphandling. ITC ger genom transparent arbetssätt rätt kompetens och service med hög kvalitet. 

Samarbete med ITC gynnar långsiktiga relationer och det ger en slagkraftig leveranskapacitet till dig som kund.  Med ITC får du som kund en trygg samarbetspartner.