ITC SAMARBETAR EXKLUSIVT MED SPECIALISTBOLAG SOM NOGGRANT VALTS UT OCH KVALIFICERATS. RESULTATET ÄR ETT ERBJUDANDE BASERAT PÅ HÖG KVALITET, TUNG KOMPETENS OCH GENOMGÅENDE SERVICE. ITC SAMARBETAR EXKLUSIVT MED SPECIALISTBOLAG SOM NOGGRANT VALTS UT OCH KVALIFICERATS. RESULTATET ÄR ETT ERBJUDANDE BASERAT PÅ HÖG KVALITET, TUNG KOMPETENS OCH GENOMGÅENDE SERVICE.

Tjänsteutbud

Image

Inköpshantering

Inköpshantering-(MSP) lösning för konsultinköp
ITC erbjuder Managed Service Provider (MSP) lösning för konsultinköp.

ITC ger ökad kontroll och skapar enklare processer runt administration av konsultinköp.

  • ITC process för konsulthantering minimerar antalet leverantörer men säkerställer bredd och volym av spetskompetens.
  • ITC samarbetar med specialistbolag och förmedlar spetskompetens vilket ger ökad leveranssäkerhet.
  • ITC säkerställer kvalitet i leveransen genom noggrann urvalsprocess med rutin vid inköp och uppföljning.

Genom vår lösning kring konsultinköp tar ITC ansvar för:

  • Hantering av förfrågningar
  • Leverans av konsulter
  • Kvalitetssäkring av konsulter
  • Hantering av avtal
  • Fakturering
  • Säkerhet
  • Hantering av uppföljning, statistik och rapportering
Image

Konsulthantering

ITC är idag Sveriges största leverantör av specialistkompetens inom IT- och verksamhetsutveckling.

Genom att välja ITC som leverantör får kunden specialistkompetens som ingen annan leverantör kan erbjuda inom IT och verksamhetsutveckling.

ITC levererar inom följande kompetensområden:

 • Systemutveckling
 • Infrastruktur
 • Verksamhetsutveckling
 • IT ledning och styrning
 • Test och kvalitetssäkring

ITC kvalitetssäkrar konsult innan, under, och efter ett uppdrag.

ITC process av konsulthantering skapar en säkrare leverans och ger kunden ekonomiska fördelar.

ITC skapar trygghet i kundens affärsprocess genom att erbjuda konsultköpare:

 • Ökad leveransförmåga
 • Ökad leveranssäkerhet
 • Ansvar för konsulterna
 • Specialistkompetens inom IT- och verksamhetsprojekt

ITC vänder sig till konsultbolag som har struktur, affärsidé och stark kompetens inom IT- och verksamhetsutveckling.

För konsultköpare som behöver en avtalspartner som kan och förstår IT- och verksamhetsstyrning, är ITC bolaget som står för kvalitet, kompetens och service.

Image

Avtalshantering

Avtalshantering
ITC effektiviserar kundens administration av konsultavtal vid utpekning och övertagande av konsultavtal.

Övertagande
När kunden behöver bli effektivare i hanteringen av leverantörer och processer runt avtalshantering men vill äga inköpsprocessen så är ITC partnern som hanterar konsultavtalen. Genom att överlåta befintliga och pågående avtal på ITC får kunden färre antal leverantörer att hantera samtidigt som kundens inköpsprocess effektiviseras.

Utpekning
Kundens verksamhet väljer konsult för att utföra uppdrag. Kundens inköpshantering väljer att låta ITC prisförhandla med leverantör samt administrera avtal som en ’utpekning’. Antalet leverantörer ökar inte och pris hamnar inom prisram. En annan fördel för kunden är tillgången till den kompetens man vill ha utan att behöva ta in en ny leverantör med allt vad det innebär av mer  administration då ITC hanterar den delen.

 
 • ITC HJÄLPER

  kunder att minimera antal leverantörskontakter

 • ITC SAMARBETAR

  enbart med specialistbolag och förmedlar spetskompetens.

 • ITC SÄKERSTÄLLER

  kvalitet i leverans genom noggrann urvalsprocess och uppföljning

 • ITC LEVERERAR

  bara konsulter anställda av våra partners.

 • ITC FÖRMEDLAR

  hela processen kring upphandling, avtal, uppföljning

 • ITC GER

  kunden möjlighet att outsourca inköpsprocessen av konsulter

 • ITC ERBJUDER

  våra partners nära samarbete med transparens vid leverans till kund.

Exempel på kompetensområden


 • SYSTEMUTVECKLING

  IT- arkitektur
  Systemdesign
  Systemförvaltning
  Databasspecialister/utveckling
  Datawarehousespecialister
  Business Intelligence
  Integration

 • INFRASTRUKTUR

  Nätverk
  AD
  Exchange
  IP-telefoni
  Server-admin
  Övervakning
  Säkerhet
  Databas,drift

 • VERKSAMHETSUTVECKLING

  Verksamhetsutveckling
  Förändringsledning
  Projekt-/programledning
  Management
  Verksamhetsanalys
  Verksamhetsarkitektur
  Upphandling
  Regelverk

 • IT LEDNING OCH STYRNING

  IT Projektledning
  IT Programledning
  IS/IT Strategi
  Program-/projekt review
  Kravledning
  IT Förändringsledning
  Metodutveckling
  Analys o design

 • TEST OCH KVALITETSSÄKRING

  Testledning
  Acceptanstestledning
  Systemtest
  CM / QM
  Testkoordinator
  Testanalytiker
  Prestanda- /lasttest